Osale tantsupidude tulevikku suunavas küsitluses  18. aprill 2016

Alates tänasest oodatakse kõiki rahvatantsuga tegelejaid vastama laiapõhjalisele küsitlusele. Ulatusliku kaasamisega soovitakse koguda tantsijate arvamusi tantsupeo korralduslikele aspektidele ning ühiselt mõtestada 80 aastase peotraditsiooni rolli tänases kiirelt muutuvas ühiskonnas.

Küsitlus on leitav SIIN

Küsitluse eesmärk on hinnata seniste otsuste mõju rahvatantsuliikumisele ja
tantsupeole ning analüüsida ja täpsustada tantsupeol osalejate erinevaid
rolle ja korraldusmudelit. Vastama on oodatud kõik rahvatantsijad ja
juhendajad, s.h väliseesti tantsurühmad.

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi esimehe Kalev Järvela sõnul näitas
2013. aastal läbi viidud laulu- ja tantsupeo traditsiooni käsitlev
sotsioloogline uuring selgelt, et eestlaste jaoks on see traditsioon väga
oluline. “Põlvkondade vahetusega ei pruugi aga traditsioon olla
ühetähenduslik ega enesestmõistetav. Sestap küsimegi 2019. aastal toimuva
20. tantsupeo eel, milline on tantsurahva nägemus ja ootused
rahvatantsuliikumise ja tantsupidude traditsiooni tulevaste arengusuundade
osas,” selgitas Järvela ning lisas: “Küsitluse tulemusel sõnastatakse
tantsupeo protsessi olulisemad komponendid ja tunnusjooned, millest
tantsupeo organiseerimisel lähtuda.”

Küsitlus on avatud 14. aprillist kuni 1. maini 2016 ning tulemused selguvad
käesoleva aasta lõpuks.

Küsitlust korraldab Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts koostöös
mõttekojaga Praxis ning toetab Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA.

Küsitlus viiakse läbi laulu- ja tantsupeoliikumise arendusprogrammi raames.

Lisainfo:
Epp Joab
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi tegevjuht
Tel: 513 8580


Kommentaarid puuduvad

Lisa kommentaar

Email again: