Õppematerjalid

"Tantsuline liikumine põhikooli kehalise kasvatuse tunnis" õppematerjal, autorid Sille Kapper, Silvia Purje, Tanel Keres, Anu Sööt, koostaja Anu Sööt.
Videomaterjali tundide näidetega vaata siit
Õppematerjali saad lugeda raamatuna siit
Vaata lisaks paremal menüüst "tantsuvaldkonna ainekavad" all asuvaid riiklike alusmaterjale siit.


Ande- ja oskusainete võimalustest õppekava üld- ja valdkonnapädevuste arendamisel, autor Jaak Jürimäe
TÜ Ande- ja oskusainete töörühma materjal - üldine kokkuvõte
TÜ Ande- ja oskusainete töörühma materjal - TANTS