Liikmeid ning valdkonda puudutavatel teemadel on võimalik kaasa rääkida ning otsuseid vastu võtta osaledes ETTL-i üldkoosolekul, volikogus, töögruppides jms organites. Liikmed lähtuvad oma tegevustes ETTLi põhikirjast. 

Toetuskiri. 
ETTL väljastab vajadusel liikmele toetuskirja fondidele, projektidele jms esitamiseks / lisamiseks. Toetuskirja saamiseks saada sellekohane vabas vormis avaldus, millesse lisa kirja saaja, taotluse esitaja nimi, projekti nimetus ning soovi korral ka lühike tutvustus: tantsuliit@gmail.com. Digiallkirjastatud toetuskirja saadame Sinu e-posti aadressile 5 tööpäeva jooksul.

Oleme abiks taotluste kirjutamisel. 
Saada sellekohane vabas vormis avaldus tantsuliit@gmail.com ning lepime eelnevalt nõustamiseks kohtumise aja kokku. 

Aitame ja konsulteerime töölepinguid ja autoriõigusi puudutavates küsimustes. 
Saada oma küsimus või lepi nõustamiseks kohtumise aeg kokku tantsuliit@gmail.com.

Liige kohustub teavitama Liidu juhatust tema poolt Liidu loomealal loodud ja / või esitatud teosest hiljemalt iga aasta 15.detsembriks teose avaldamisest käesolevale korrale lisatud teavituse vormil. Teavituse vorm on kättesaadav Liidu kodulehel. Vt dokumendid.