Ilma Adamson


Sünd
: 24.06.1934 – Haapsalus.

Haridus
: kesk (Tallina Kaugõpe Keskkool)

Erialane – Ametiühingute Nõukogu/Rahvaloomingu Keskmaja– Rahvatantsujuhtide 2 kuulised kvalifikatsiooni tõstmise kursused – 1956.a.
Ullo Toomi õpilane, Toomi koolkonna edendaja ning tutvustaja
Staaž juhendajana/tantsuõpetajana: 60 aastat
Eesti Rahvatantsu-ja Rahvamuusika Seltsi tantsumentor
Kutsetunnistus – Rahvatantsuspetsialisti V kutsekvalifikatsioon ( tasemele VIII)

TEENISTUSKÄIK (erialane)

1958-1966  Tallinna Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu Rahvatantsuansambel        “Tuisuline”(ansambli nimetus –1963) kunstiline juht.
1958 – 2002 Kutsehariduse Peavalitsuse J. Kreuksi nim. Noorsoo Kultuuripalee (hiljem          Mustpeade Maja) Tantsuansambel “Sõprus” kunstiline juht ja                 peaballettmeister.
1962       Rahvakollektiivi austav nimetus (sellest ajast ka nimi “Sõprus”)
1966       Omistati “Sõprusele” Eesti NSV Teenelise kollektiivi austav
                 nimetus.

ERIALANE TÄIENDKOOLITUS

1956       2 kuulised rahvatantsujuhtide kvalifikatsiooni tõstmise kursused
                 Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu/ Rahvaloomingu Keskmaja juures
1964     Üleliidulised koreograafide-ballettmeistrite kvalifikatsiooni tõstmise          kursused Moskvas. (4-5 nädalat).
1966       Leedus, Palangas (eesti, läti, leedu) tantsupedagoogide kvalifikatsiooni          täiendkoolitus.
1967     Üleliidulised ballettmeistrite kvalifikatsiooni tõstmise kursused Moskvas.          NSVL   Kultuuriministeerium. (4 nädalat). Osavõtt I.Moisejevi lahtisest          tunnist.
1972       Igor Moisejevi ansambliga turneel Ust-Kamenogorskis ja Alma- Atas ( üks          kuu, koos “Sõprusega”). Osavõtt tema lahtistest treeningtundidest.
19541985   Osavõtt iga-aastastest Rahvaloomingu Maja poolt
                 korraldatud seminaridest.
1979       Kvalifikatsiooni tunnistus – Kõrgem Kategooria.
         Eesti NSV Rahvaloomingu Keskmaja/Kultuuriministeerium
2012     Rahvatantsuspetsialisti V kvalifikatsiooni Kutsetunnistus (vastab VIII          tasemele)

TÖÖKOGEMUS (erinevate rahvatantsurühmadega)

1951 – 1954 Tallinna Ehituskool nr. 10 ( noorte segarühm).
1951 – 1957 Kombinaat „Balti Manufaktuur“ (segarühm)
1958 – 1963 Tallinna Ehitajate Klubi (naisrühm)
1968 – 1975  Linnakutsekool Nr. 15 (neiduderühm)
1970 – 1989  Eesti Põllumajanduse Ministeerium (naisrühm)
1974 - 1990  Tallinna Kaubamaja (naisrühm)
1978 - 1992  Kalurikolhoos “Läänekalur” (segarühm
2002 2007  Vasalemma Seltsimaja rahvatantsu kollektiiv “Lepalind”,
2002 – k.a.    Padise Rahvamaja   (naisrühm), Keila Kultuurikeskuse
        rahvatantsurühmad  –“ Keikal “ sega- ja naisrühm ning “Koidula”
        naisrühm.

TANTSUPIDUDE ÜLDJUHT (suuremad lavastused)

1967 - II Koolinoorte Tantsupeol – Kutsekoolide koondkava “Koduvainul” lavastaja.
1977 - IV Koolinoorte Tantsupeo C-rühmade üldjuht
1981 - XII Üldtantsupeo C- rühmade üldjuht
1985 – XIII Üldtantsupeo C-rühmade Üldjuht
1987 - VI Koolinoorte C- rühmade Üldjuht
1990 - XIV Üldtantsupeo C- rühmade üldjuht
1993VII Koolinoorte Tantsupeo pealavastaja
1963, 1970, 1972, 1973, 1975 – Üldjuhi assistent (1960, 1965 – neliku juht)
1972 -  Põlvas, Intsikurmus – Rahvakunstipeo lavastaja ( Vabariikliku Tantsuansamblite     lõppkontsert koos külaliskollektiividega)
1980 – Põlvas, Intsikurmus – Rahvakunstiõhtu lavastaja
1988 – Läänemaa Laulu- ja Tantsupeo lavastaja Haapsalus
1993 – Soomes, “Vaasa Spelit “ –Lavastaja ja tantsude seadja.

KOGEMUS KOOLITAJANA    

* 2001 – 2016 Rahvakultuurikeskuse kaheaastane kool - kehakooli-, eesti rahvatantsu ja         karakterõpetajana. Tantsukirjelduste koostamine ja lugemine.
*maakondlikud seminarid.
*1977-1983 – Helsingis, suvekursustel- Soome Tantsukunstnike Liidu ja Tantsupedagoogide Liidu kutsel – karaktertantsu õppejõuks.
*1985 –2003 – karaktertantsu õpetaja, Lahtis, Vaasas, Kokkolas, Seinajoel, Turus ja Lappenrannas.

*Viinud läbi Kutsehariduse koolide rahvatantsurühmade koondproove.

*Loengud:   Treeningtunni ülesehitus ja metoodika
                    Kavade koostamine ja reperuaarivalik
                    Treeningu spetsiifilised iseärasused
                    Tantsuõpetaja eetika ja enesekehtestamine
2002-2003 – Ullo Toomi treeningu ja põhisammudeõpetamine maakondades aasta        kestel.
*2006 –  ETA (Eesti Tantsu Agentuur tantsustuudio) -karakterõpetaja. (kuni käesoleva ajani)


LOOMINGULINE JA METOODILINE TEGEVUS

*Loonud tantse sega- , laste- ja naisrühmadele
*Koostanud kontsertkavasid ja lavastanud kontserte (Tantsuansambel Sõprus, Tuisuline ja maakondlikud peod)
*Osalenud loomevõistlustel
*Olnud Tallinna Linna vastutav instruktor 1970-1988
*Kutsekoolide metoodiline abi 1960-1986
* Koostanud õpiku – I.Adamsoni meistriklass -2008 – 2009


KOGEMUS ŽÜRII LIIKMENA

Osalenud lugematuid kordi žüriis - vabariiklikel ülevaatustel, loomevõistlustel ja võistu- tantsimistel.


MÄRKIMISVÄÄRSED TUNNUSTUSED JA RIIKLIKUD AUTASUD

Nõukogude ajast:
*Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjad – 1960,1963, 1975, 1981, 1984 ja 1987.
*Rinnamärk: „Kultuuritöö eesrindlane“ - 1966
*Vene NFSV Ülemnõukogu Presiidiumi Aukiri - 1966
*Eesti NSV Teeneline Kultuuritegelane – 1971
*Juubelimedal V. I. Lenini 100 sünniaastapäevaks - 1970
*Eesti NSV Rahvakunstnik – 1978
*NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega – orden -   Austusemärk” – 1986
*U.Toomi nim. Stipendium – 1997

Eesti vabariigi ajast:
*Eesti Vabariigi Presidendi otsusega –IV klassi Valgetähe orden – 2002
*A.Raudkatsi nim. Stipendium – 2004
* Harjumaa Teenetemärk – 2009
* Keila 2010.aasta kultuuripreemia – 2010
* Tallinna teenetemärk nr 196- TM – 2012
* Harjumaa Kultuuripärl 2012
* Aasta kodanik 2014