Erik AlaloogaErik Alalooga on vabakutseline visuaalkunstnik, esitaja, lavastaja, helikunstnik, õpetaja ning kultuurikorraldaja. 


Ta on peamiselt tuntud analoogtehnoloogiliste lahenduste poolest oma kunstiteostes. Alates 2005. aastast on ta oma loomingulise fookuspunkti asetanud inimese ja masina vahetu füüsilise suhte uurimisele ja käsitlusele. Alustanud interaktiivsete tehnoloogiliste objektidega on ta liikunud keerukamate suhteskeemide suunas. Alates 2009. aastast hakkas ta objekte ühendama keerukamateks süsteemideks, millega suhestumine eeldas publikult omavahelist koordineeritud koostööd. Taoliste performance´ite ja näituste sari kandis koondpealkirja Kinemaatiline Müsteerium. Alates 2011. aastast on uuringute objektiks olnud alusmõiste tehnoloogiline performance, mis väljendub füüsilise keha vahetu ja toores kontakt mateeria ja tehnoloogiaga ning interaktiivse heli- ja valgusruumi loomises. „Odüsseuse Vibu“, „Läbipõletajad“ ning „Materjali vastupanu“ võib käsitleda eksperimentaalteatri ja performance´i piirala kompimisena. Neist viimane etendus pälvis 2012. Aasta Eesti Sõltumatu Tantsu aastapreemia „aasta tegija“ kategoorias. Erik Alalooga on esinenud näituste ja performance´itega Eestis, Põhja- ja Baltimaades, Saksamaal, Venemaal, Šveitsis, Austrias, Prantsusmaal, USA-s, Austraalias.

Sündnud 1974. aastal Tallinnas on Erik Alalooga lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia skulptuuri eriala bakalaureuse ning interdistsiplinaarsete kunstide (IDK) eriala magistrikraadiga. Ajavahemikul 2006 – 2010 töötas EKA-s IDK õppetooli dotsendina ning 2010 – 2013 tegevuskunstide (TK) õppetooli juhatajana. TK õppetooli õppeprogramm keskendus tehnoloogia kui keskse dominandi uurimisele ja käsitlemisele kunstiproduktis. Eksperimentaalne akadeemiline lähenemine helikunstile sünnitas kunstimaastikule nähtuse nimega Postinstrumentum. Tegemist on heliperformance´irühmituse aga ka laiema fenomeni koondnimetus, mis hõlmab materjali akustiliste karakterite transformeerimist kõlamustriteks. Erik Alalooga on Postinstrumentumi asutajaliige ja manager. Lisaks Eesti Kunstiakadeemiale on juhendanud kursuseid Tartu Kõrgemas Kunstikoolis, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias ning Põhja- ja Baltimaade kunstikoole ühendavas DAMA koostöövõrgustikus.

Alates 2014. aasta suvest Eesti Sõltumatu Tantsu Ühenduse pikaajaline resident/kunstiline konsultant.

Tegevus ajavahemikul 2010 – 2014 on kajastatud blogis performachine.wordpress.com