Tantsuspetsialist on loominguline töötaja, kes õpetamise ja/või tantsuloome kaudu väärtustab tantsu- ja kultuuritraditsiooni nii harrastuslikul kui professionaalsel tasemel. Töö sisuks on tantsuoskuste, kehalise teadlikkuse, eneseväljendus- ja sotsiaalsete oskuste arendamine.

Tantsuspetsialist, tase 5
on vähema kogemusega ja võib vajada juhendamist;

tantsuspetsialist, tase 6
, kes tegutseb iseseisvalt, tal on erialane väljaõpe või pikaajaline (kompetentside kujunemiseks vajalik) töökogemus;

tantsuspetsialist, tase 7
, kes on valdkonna arendaja (nt koolitab, on mentoriks), teeb lavastusi, koreograafiaid, viib läbi valdkondlikke projekte;

tantsuspetsialist, tase 8
, kes on valdkonna eesvedaja, kogukonna looja, laiaulatusliku mõjuga valdkonna arendaja.

Tantsuspestialisti kutsestandardid:


Tantsuspetsialist, tase 5

Tantsuspetsialist, tase 6

Tantsuspetsialist, tase 7

Tantsuspetsialist, tase 8