Üldinfo

Mittetulundusühing Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit on tantsuõpetajaid, koreograafe, tantsijaid ja tantsuvaldkonda panustajaid ühendav, kasumit mittetaotlev loomeliit.

09.11.2002.a asutati Eesti Tantsukunstnike Liit ja 1996.a Eesti Tantsuhariduse Liit. Liidud ühinesid 2016.a alguses.

Liidu tegevuse eesmärgiks on:

 • tantsukunstialase ja tantsuharidusliku tegevuse koordineerimine ning arendamine;
 • tantsualaste kontaktide edendamine;
 • tantsuõpetajate ja tantsukunstnike eri- ja ametialaste huvide eest seismine;
 • avalikkuse ja oma liikmete kaasamine tantsukunsti ja tantsuhariduse arendamisse Eestis;
 • tantsu kui kunstiliigi erinevate vormide arengu ja tantsuhariduse uute innovaatiliste suundade toetamine;
 • tantsukunstile kui kunstiliigile võrdväärse staatuse tagamine teiste kunstiliikide seas;
 • tantsuõpetajate ja tantsukunstnike, sh vabakutseliste artistide loominguliste-, ametialaste-, palga-, sotsiaal- ja autoriõiguslike huvide kaitsmine;
 • tantsukunsti arenguks mittelitsentseeritud mahus koolitustegevuse tagamine;
 • tantsu- ja teiste kultuuriürituste korraldamine;
 • tantsukunsti tutvustava ja tantsuharidusega seonduva reklaami-, meedia- ja kirjastustegevusega tegelemine;
 • info vahetamine oma liikmete, meedia, avalikkuse, samalaadsete rahvusvaheliste organisatsioonide ja teiste institutsioonide vahel;
Liidu liikmeks astumiseks tuleb esitada avaldus ja CV juhatusele e-posti teel (tantsuliit@gmail.com). Tegevliikmeks vastuvõtmine otsustatakse juhatuse koosolekul lihthääletuse teel.

Loe lisaks põhikirja